• Калит ЕООД
  • Калит ЕООД
  • Калит ЕООД
  • Калит ЕООД
  • Калит ЕООД
  • Калит ЕООД
  • Калит ЕООД
  • Калит ЕООД
  • Калит ЕООД
  • Калит ЕООД

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА KALIT.EU
В сила от 25.05.2018 г.


ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, Калит ЕООД, ЕИК 201861427, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Киро Тулешков 3, , обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Тази интернет страница се притежава от Калит ЕООД и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. КАЛИТ ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. КАЛИТ ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. КАЛИТ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
КАЛИТ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Фирмата за изпълнение на предоставяне на услугите на КАЛИТ ЕООД. Данните Ви служат за навременен отговор на Ваше запиване за информация, осъществено чрез контактната форма или формата за запитване на интернет страницата ни. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Фирмата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.

Калит ЕООД може да събира информация относно: посещенията на нашия сайт, демографска информация като възраст, пол, местоположение, интереси и предпочитания. Събира се и допълнителна хардуерна и софтуерна информация като IP адрес, версия на браузъра, тип на устройството. Следната лична информация се събира чрез попълването на нашата форма за контакт или формата за запитване: име, телефон и и-мейл адрес.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които КАЛИТ ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на КАЛИТ ЕООД и предоставяте информация на Фирмата.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
- Навременен отговор на Ваше запиване за информация, осъществено чрез контактната форма или формата за запитване на интернет страницата ни – e-mail адрес, телефон и име на запитващия

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)
Уеб сайтът www.kalit.eu използва бисквитки за подобряване на потребителското изживяване, показване на подходяща информация, както и спестяване на Вашето време. Бисквитката представлява много малък файл, който бива записан на твърдия Ви диск посредством уеб браузъра Ви. Чрез бисквитките ние можем да извлечем важна информация за броя на посещенията, най-посещаваните страници на уеб сайта и друга информация относно трафика, която ни позволява непрекъснато да подобряваме качеството на предлаганите услуги. Важно е да се знае, че бисквитките не носят в себе си никаква персонална информация, запазвайки по този начин Вашата поверителност. По-значимата част от Интернет браузърите приемат бисквитки по подразбиране. Разбира се, при желание, Вие имате възможност да отхвърлите „бисквитките“ от настройките на Вашия браузър. Това, разбира се, може да причини затруднения при извличане на максимума от работата Ви с нашия сайт.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за КАЛИТ ЕООД са:

Използваме Вашата контактна информация с цел своевременно да отговорим на възникнали въпроси единствено и само след запитване от Ваша страна, осъществено чрез контактната форма или формата за запитване на нашата интернет страница.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на услугите и комуникацията с клиентите на КАЛИТ ЕООД.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
За случаите, в които КАЛИТ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на КАЛИТ ЕООД, Фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – КАЛИТ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ
КАЛИТ ЕООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между КАЛИТ ЕООД и дружество/организация, действащо като изпълнител за определени услуги или партньор по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. В тези случаи КАЛИТ ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
КАЛИТ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на КАЛИТ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които КАЛИТ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на КАЛИТ ЕООД, Фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на КАЛИТ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от КАЛИТ ЕООД;
- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@kalit.eu или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София, ул. Киро Тулешков 3, Калит ЕООД.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА
Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на КАЛИТ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В КАЛИТ ЕООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
На имейл адрес: info@kalit.eu
По пощата: гр. София, ул. Киро Тулешков 3, Калит ЕООД.

КАЛИТ ЕООД
BG201861427
1404 София
к-л Манастирски ливади
ул. Майстор Алекси Рилец 16
Мобилен: +359 889 544 199
E-mail: info@kalit.eu
http://www.kalit.eu

Това поле е задължително!
Моля, въведете валиден E-mail!
Не е достигнат минималният брой (20) символи!
Съобщението беше изпратено успешно!×
Възникна грешка!×